top of page
Teachers banner v2.jpg

Đội Ngũ Nhân Sự

Giáo viên của chúng tôi là nguồn tài nguyên giá trị nhất, và chúng tôi vô cùng cẩn trọng không chỉ trong việc lựa chọn mà cả trong việc phát triển kỹ năng liên tục cho giáo viên. Điều này cho phép chúng tôi đảm bảo chương trình đào tạo chất lượng cao nhất trong tất cả các khóa học. Tất cả giáo viên của GLC...

certificate.jpg

... đều có bằng cấp, là những nhà đào tạo ELT chuyên nghiệp.

Tất cả giáo viên của chúng tôi, cả giáo viên nước ngoài và người Việt, đều có chứng chỉ TEFL đã được công nhận và kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh cho các độ tuổi và cấp độ khác nhau.

training.jpg

...đã trải qua các chương trình đào tạo nội bộ của GLC.

Sau khi gia nhập vào đội ngũ GLC, giáo viên được yêu cầu trải qua 2 tuần đào tạo bao gồm nhiều buổi đào tạo trực tiếp. dự giờ trong lớp học và các buổi đánh giá. Điều này nhằm đảm bảo tất cả giáo viên đều giảng dạy theo tiêu chuẩn về phương pháp giảng dạy và chất lượng của GLC.

observation.jpg

...được đánh giá thường xuyên.

Mỗi giáo viên tại GLC sẽ được dự giờ và đánh giá về năng lực mỗi ba tháng. Điều này cho phép giáo viên của chúng tôi phát triển kỹ năng sư phạm và đảm bảo họ luôn luôn giảng dạy theo tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp sư phạm G.I.F.T.E.D. của GLC.

support.jpg

...được nhận phản hồi, chương trình đào tạo và hỗ trợ liên tục.

Giáo viên của chúng tôi là nguồn tài nguyên quan trọng nhất, do đó chúng tôi luôn nổ lực hết sức để đảm bảo giáo viên được cung cấp các công cụ và kiến thức cần thiết không chỉ để xây dựng được các bài giảng chất lượng mà còn liên tục phát triển, trở thành những nhà giáo vô cùng chuyên nghiệp. Các chương trình đào tạo được tổ chức thường xuyên tại GLC dành cho giáo viên, cũng như các chương trình dã ngoại nhằm xây dựng kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần hợp tác cũng diễn ra thường xuyên.

paint streak.jpg

Nhưng, trên hết, chúng tôi luôn nổ lực để khiến họ luôn tự hào là giáo viên của GLC!

Orange divider.jpg

Gặp gỡ đội ngũ nhân sự hiện tại của GLC

Image-empty-state.png

Ben

Giáo Viên Tiếng Anh

Xin chào, tôi tên là Ben. Tôi là một trong những giáo viên Tiếng Anh tại GLC và tôi đã tham gia vào đội ngũ GLC từ năm 2019.

Image-empty-state.png

Gareth

Giáo Viên Tiếng Anh

Xin chào, tôi tên là Gareth. Tôi là một trong những giáo viên Tiếng Anh tại GLC và tôi đã tham gia vào đội ngũ GLC từ năm 2021.

Image-empty-state.png

Ngoc

Giáo Viên Lâu Năm

Xin chào, tôi tên là Ngọc. Tôi là vị trí giáo viên Tiếng Anh tại GLC và tôi đã tham gia vào đội ngũ GLC từ năm 2016.

Image-empty-state.png

Tom

Giáo Viên Tiếng Anh

Xin chào, tôi tên là Tom. Tôi là một trong những giáo viên Tiếng Anh tại GLC và tôi đã tham gia vào đội ngũ GLC từ năm 2020.

Image-empty-state.png

Dong

Bảo vệ

Xin chào, tôi tên là Đông. Tôi là bảo vệ tại trung tâm và tôi đã tham gia vào đội ngũ GLC từ năm 2015.

Image-empty-state.png

Hannah

Giáo Viên Tiếng Anh

Xin chào, tôi tên là Hannah. Tôi là một trong những giáo viên Tiếng Anh tại GLC và tôi đã tham gia vào đội ngũ GLC từ năm 2021.

Image-empty-state.png

Tam

Nhân Viên Học Vụ / Giáo Viên Tiếng Anh

I'm a paragraph. To update me, go to the Data Manager. The Data Manager is where you store and collect data for your site.

Image-empty-state.png

Xuan

Quản Lý

Xin chào, tôi tên là Xuân. Tôi là Quản Lý tại GLC và tôi đã tham gia vào đội ngũ GLC từ năm 2014.

Image-empty-state.png

Dung

Nhân Viên Học Vụ / Giáo Viên Tiếng Anh

Xin chào, tôi tên là Dung. Tôi là một trong những nhân viên học vụ và là giáo viên tiếng Anh tại GLC. Tôi đã tham gia vào đội ngũ GLC từ năm 2016.

Image-empty-state.png

Nate

Chủ Công Ty

Xin chào, tôi tên là Nate và tôi là một trong những người chủ của GLC.

Image-empty-state.png

Thuy

Nhân Viên Học Vụ / Giáo Viên Tiếng Anh

Xin chào, tôi tên là Thủy. Tôi là một trong những nhân viên học vụ và là giáo viên tiếng Anh tại GLC. Tôi đã tham gia vào đội ngũ GLC từ năm 2018.

Team list
bottom of page