top of page
Fees - main cropped.JPG

Học phí

GLC cung cấp các lớp học chi phí vừa phải được cùng giảng dạy bởi một giáo viên bản ngữ và một giáo viên Việt Nam, cũng như chương trình giảng dạy hoàn toàn bởi giáo viên bản ngữ. Phụ huynh có các lựa chọn thanh toán từng tháng hoặc có thể nhận được chính sách giảm học phí khi thanh toán 3 tháng/lần.

Orange divider.jpg

CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ANH TẠI GLC

Lớp học "Blended"

Lớp học 50% giáo viên bản ngữ + 50% giáo viên Việt Nam

IMG_7411.JPG

738.000VND / tháng

> 2 buổi học x 90 phút mỗi tuần

> 8 buổi học/tháng

> 2 buổi học thử miễn phí trước khi đăng ký

Lớp học "Regular"

Lớp học 100% giáo viên bản ngữ

IMG_7607.JPG

1.260.000VND/tháng

> 2 buổi học x 90 phút mỗi tuần

> 8 buổi học/tháng

> 2 buổi học thử miễn phí trước khi đăng ký

Lớp học kèm riêng

Các lớp học kèm riêng hoặc nhóm nhỏ giảng dạy bởi một giáo viên bản ngữ hoặc giáo viên Việt Nam hoặc sự kết hợp của cả hai.

IMG_7797.JPG

250.000VND/giờ

> Lịch học linh hoạt

> Bài học sẽ được thiết kế theo nhu cầu của học sinh

> 1 buổi học thử miễn phí trước khi đăng ký

Lớp học doanh nghiệp

Các lớp học được thiết kế cho các đơn vị doanh nghiệp hoặc nhà hàng, khách sạn để đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng khách hàng.

focus-on-listening-speaking-skills.jpg

500.000VND/giờ

> Tư vấn và phân tích nhu cầu học miễn phí

> Đánh giá đầu vào miễn phí

> Chi phí bao gồm thiết kế khóa học và giáo trình

Orange divider.jpg

Chính sách giảm học phí

5%

Tất cả các tháng / học viên

Có hai thành viên trong gia đình cùng đăng ký học.

10%

Tổng số học phí nộp

Học viên nộp trước từ 3 tháng trở lên.

15%

Tổng số học phí nộp

Học viên nộp trước từ 12 tháng trở lên.

25%

Tất cả các tháng / học viên

Con ruột của giáo viên tiếng Anh tại địa phương (Công văn bổ nhiệm giáo viên được yêu cầu).

paint streak.jpg

Sẳn sàng đăng ký hoặc muốn học thử miễn phí?

bottom of page