top of page
Curriculum banner.jpg

Kết quả có thể đánh giá được

Học viên tại GLC sẽ được đánh giá mỗi 10 tuần học cả về kỹ năng nói và viết một cách chi tiết để đánh giá mức độ tiến bộ chung. Sau mỗi bài kiểm tra, phụ huynh sẽ nhận được kết quả kiểm tra cùng với đánh giá riêng về từng học viên từ giáo viên. Chúng tôi hiểu phụ huynh đánh giá cao tầm quan trọng của việc theo dõi tình hình học tập của các em do đó chúng tôi đã phát triển một hệ thống báo cáo hoàn chỉnh phục vụ cho mục đích này.

Calendar.png

Sự tiến bộ của học viên GLC được kiểm tra bao lâu một lần?

Bài kiểm tra sẽ được tổ chức 2 lần trong một khóa học 4,5 tháng: một bài kiểm tra giữa khóa và một bài kiểm tra cuối khóa. Bài kiểm tra giữa khóa được tổ chức vào giữa khóa học và là công cụ quan trọng để giáo viên có thể thấy được học viên nào đang gặp khó khăn và học viên nào đang đi đúng hướng với kỳ vọng của khóa học. Bài kiểm tra cuối khóa được tổ chức vào cuối của khóa học và tổng hợp những nội dung của nửa giáo trình còn lại. Cả hai bài kiểm tra đều đánh giá tất cả các kỹ năng: nghe, đọc, viết và nói.

progress.png

Học viên được kiểm tra như thế nào?

Bài kiểm tra giữa khóa và cuối khóa được xây dựng nội bộ tại GLC phản ánh nội dung và mục tiêu của khóa học phù hợp với học sinh Việt Nam. Bài kiểm tra bao gồm phần kiểm tra viết nhằm kiểm tra các kỹ năng nghe, đọc, viết và phần kiểm tra nói nhằm kiểm tra kỹ năng nói và hiểu. Mỗi bài kiểm tra được thiết kế theo nội dung các bài học và sẽ phản ánh chính xác sự phát triển của mỗi học sinh. Vui lòng kéo xuống để xem bài kiểm tra mẫu của chúng tôi.

Điều gì sẽ được thực hiện sau mỗi bài kiểm tra?

certificate.png

Buồi học sau khi bài kiểm tra được thực hiện, giáo viên sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong lớp nhân dịp kết thúc khóa học. Trong suốt bữa tiệc, giáo viên sẽ tổ chức một số trò chơi và hoạt động vui để học viên có thể luyện tập tiếng Anh trong môi trường thư giãn, nhẹ nhàng hơn vừa thưởng thức bánh kẹo. Vào tuần học sau khi kiểm tra, một buổi họp phụ huynh sẽ được tổ chức trong vòng 30 phút cuối của buổi học. Phụ huynh sẽ được mời vào lớp học để nói chuyện với giáo viên về tình hình tiến bộ của học viên và đặt câu hỏi nếu có. Trong suốt cuộc họp, giáo viên sẽ thể hiện những gì học viên đã được học thông qua các hoạt động giao tiếp vui và gửi chứng chỉ Hoàn thành khóa học.

test icon.png

Phụ huynh được thông báo kết quả kiểm tra như thế nào?

Sau mỗi bài kiểm tra, giáo viên sẽ chấm điểm và điền kết quả báo cáo của mỗi học viên về tình hình học tập, thái độ học tập và các điểm cần cải thiện nếu có. Kết quả kiểm tra và báo cáo của một học viên sẽ được in và gửi cho phụ huynh để phụ huynh có thể nắm được tình hình tiến bộ và luôn được cập nhật tình hình học tập tiếng Anh của các em. Trong trường hợp các em học chậm hoặc nhanh hơn cấp độ hiện tại, giáo viên sẽ sắp xếp một buổi họp riêng với phụ huynh để thảo luận và lựa chọn giải pháp phù hợp để các em được lợi ích cao nhất từ các buổi học. Kéo xuống dưới để xem báo cáo mẫu của GLC.

Orange divider.jpg

Các bài kiểm tra tại GLC

Writing test general pic.jpg
test icon.png

Bài kiểm tra viết

Mục tiêu để đánh giá kỹ năng đọc, viết và nghe.

Trong suốt phần kiểm tra viết, học sinh được cho 45 đến 90 phút (tùy thuộc vào cấp độ và độ tuổi của mỗi lớp) để hoàn thành một số bài tập nhằm đánh giá kiến thức hiện tại của các em về từ vựng và ngữ pháp, cũng như tổng quan kỹ năng đọc, viết và nghe. Sau khi bài kiểm tra được giáo viên chấm, kết quả của mỗi kỹ năng sẽ được ghi trong báo cáo để nhấn mạnh điểm mạnh và điểm yếu của học sinh trong mỗi lĩnh vực.

Speaking Test

Speaking (speaking part )test pic.jpg
Speaking Icon.png

Phần kiểm tra nói

Nhằm kiểm tra sự lưu loát, độ chính xác, phát âm và kỹ năng nói tổng quan.

Trong khi cả lớp làm bài kiểm tra viết, từng cá nhân học sinh sẽ được gọi ra phòng khác để làm bài kiểm tra nói với giáo viên. Trong phần kiểm tra nói, kéo dài khoảng 5 phút, giáo viên sẽ kiểm tra các mặt khác nhau liên quan đến khả năng nói của học sinh: khả năng hội thoại về một số chủ đề quen thuộc, khả năng nhớ và sử dụng từ vựng, cấu trúc đã được học và khả năng sử dụng ngữ pháp đã được học một cách chính xác. Vào cuối bài kiểm tra, giáo viên sẽ đánh giá khả năng nói của học sinh trong cách lĩnh vực sau đây: kiến thức về từ vựng và ngữ pháp, phát âm, sự lưu loát và độ chính xác.

Bài kiểm tra giữa khóa và cuối khóa tại GLC bao gồm bài viết (mục tiêu để đánh giá kỹ năng đọc, viết và nghe), và bài nói (mục tiêu để đánh giá kỹ năng nói). Điều này cho phép đánh giá toàn diện các kỹ năng của học sinh so sánh với kiến thức ngôn ngữ đã học trong suốt khóa học.

Bài kiểm tra viết

Báo cáo hàng tháng

Mỗi tháng, phụ huynh sẽ nhận được một báo cáo chung từ giáo viên về nội dung học tập trong vòng 4 tuần đã qua, tình hình các em học tập theo nội dung giáo trình và chi tiết về mức độ tiến bộ chung. Trong trường hợp một cá nhân học sinh nào đó gặp khó khăn với nội dung giáo trình, phụ huynh sẽ được liên hệ và sắp xếp gặp riêng với giáo viên để thảo luận riêng.

curved-arrow- DARK GREEN.png
monthly report.jpg
mid term report.jpg
curved-arrow-%20DARK%20GREEN_edited.png

Báo cáo kết quả kiểm tra giữa khóa và cuối khóa

Sau mỗi báo cáo giữa khóa và cuối khóa, phụ huynh sẽ được cung cấp báo cáo về con em mình. Báo cáo sẽ bao gồm kết quả kiểm tra và đánh giá từ giáo viên về tình hình học tập riêng của từng em, các lĩnh vực cần cải thiện và đề xuất (nếu có) để giúp học viên tiến bộ nhanh hơn.

Họp phụ huynh cuối khóa

Như đã đề cập bên trên, sau mỗi bài kiểm tra cuối khóa, một cuộc họp phụ huynh sẽ được tổ chức vào 30 phút cuối của lớp học. Trong suốt buổi họp, phụ huynh có cơ hội xem những gì các em đã được học, thảo luận về lớp học trực tiếp với giáo viên và có thể đưa ra các quan ngại nếu có.

curved-arrow- DARK GREEN.png
parentmeeting.JPG
curved-arrow-%20DARK%20GREEN_edited.png

Đoạn phim về lớp học và quá trình học tập

Hàng tháng phụ huynh sẽ được nhận một đoạn phim về các hoạt động nói mới nhất của lớp hoặc đoạn phim các em thể hiện kỹ năng tiếng Anh mới nhất của mình. Điều này cho phép phụ huynh có được cái nhìn cụ thể về nội bộ lớp học của GLC và nhìn thấy sự phát triển về tiếng Anh của các em.

paint streak.jpg

Sẳn sàng đăng ký hoặc muốn học thử miễn phí?

Orange divider.jpg

Báo cáo tình hình học tập gửi phụ huynh

GLC hiểu được tầm quan trọng của việc cập nhật cho phụ huynh tình hình học tập của các em, do đó chúng tôi đã phát triển một hệ thống và các kênh báo cáo hoành chỉnh, bao gồm:

bottom of page