top of page
Curriculum banner.jpg

Phân Phối Chương Trình Học

Phân phối chương trình học của GLC được phát triển theo Hướng Dẫn của Khung Chương Trình Chung Châu Âu đối với Ngôn Ngữ (CEFR) và cùng với những khuyến nghị của Trường Đại Học Cambridge về số giờ học theo hướng dẫn. Điều này, cùng với một hệ thống các giáo trình hấp dẫn, cho phép học sinh phát triển tiếng Anh theo một khung chương trình rõ ràng, với tốc độ phù hợp và kết quả học tập có thể đánh giá được. Những đặc điểm chủ yếu về phân phối chương trình học của GLC bao gồm:

clock.jpg

Tốc độ học tập phù hợp

Mỗi khóa học được giảng dạy thông qua 2 buổi học/tuần, 90 phút/buổi, và kéo dài khoản 4,5 tháng để hoàn thành. Cùng với những đề xuất của Trường Đại Học Cambridge, học viên được học hai khóa học với cấp độ tương đương nhau trước khi tiến đến cấp độ cao hơn. Điều này cho phép học viên có được những kiến thức, sự luyện tập và sự tự tin cần thiết trước khi chuyển sang cấp độ phức tạp hơn.

book.jpg

Tài liệu học thú vị

Tất cả các giáo trình của GLC đã được lựa chọn cẩn thận nhằm mang lại sự thú vị, các hoạt động và bài hát vui nhộn cho học viên cũng như tối đa hóa thời gian nói chuyện của các em thông qua các bài hội thoại, làm việc theo cặp và các hoạt động giao tiếp khác. Mỗi bài học trong giáo trình được đi kèm với bài tập về nhà để hỗ trợ học sinh ôn tập và củng cố các bài đã học trên lớp.

conversation.jpg

Tập trung vào kỹ năng nói và nghe

Giáo viên GLC là các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng môi trường giao tiếp trong lớp học. Trong khi giáo trình vẫn được theo sát, giáo viên sẽ điều chỉnh và hoàn chỉnh các hoạt động trong sách để tối đa hóa sự tiến bộ về kỹ năng nói và nghe tiếng Anh.

test.jpg

Kiểm tra định kỳ

Mức độ tiến bộ sẽ được đánh giá mỗi 2 tháng, thông qua bài kiểm tra giữa khóa và bài kiểm tra cuối khóa. Tất cả các bài kiểm tra bao gồm bài viết (đánh giá khả năng viết, đọc và nghe),và bài nói (đánh giá khả năng nói). Sau mỗi bài kiểm tra, phụ huynh sẽ được cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả kiểm tra và đánh giá của giáo viên.

Orange divider.jpg

Lộ Trình Học GLC

kindy books.png

Cấp độ bắt đầu

Giáo trình:

GLC Super Stars 1 & 2,

Let’s Begin, Everybody UP Starter

Cấp độ này dành cho những các em mới bắt đầu, hoàn toàn chưa biết về tiếng Anh. Mục đích của khóa học ở cấp độ này là bắt đầu xây dựng nền tảng cho việc học tiếng Anh của học sinh. Thông qua khóa học này, học viên sẽ học được nhiều từ vựng (màu sắc, hình dạng, động vật, .v.v….) và có khả năng trả lời một số câu hỏi đơn giản. Vì học sinh ở độ tuổi này còn khá nhỏ, kỹ năng đọc và viết ít được chú trọng. Sự tập trung gần như hoàn toàn vào kỹ năng nghe và nói.

VYL CEFR.jpg
Tìm hiểu thêm khóa học dành cho học sinh mẫu giáo >>

GLC Kids (6-11 tuổi)

YL 1.png

Cấp độ 1

Giáo trình:

Let's GO 1, Everybody UP 1

Học sinh bắt đầu trở nên thỏa mái hơn khi sử dụng những cấu trúc ngôn ngữ ở cấp độ này. Ở cuối của cấp độ này, học viên có thể thể hiện những mong muốn, thích/không thích, khả năng và thậm chí so sánh những đồ vật sử dụng một số tính từ cơ bản. Vốn từ vựng sẽ tăng lên đáng kể trong cấp độ này và khả năng phát âm cơ bản cũng sẽ được chú trọng chủ yếu. 

 

Mặc dù sự tập trung hầu như vẫn là nói và nghe, học sinh cũng sẽ nhận biết những từ riêng lẻ ở cấp độ này và bắt đầu tập viết.

CEFR map YL 1 VER 2.jpg
Tìm hiểu thêm khóa học dành cho học sinh thiếu nhi >>

GLC Teens (12-18 tuổi)

Teen 1.png

Cấp độ bắt đầu 

Giáo trình:

Engage Starter, Engage 1

Cấp độ này dành cho học viên mới bắt đầu học và chưa biết tiếng Anh. Mục đích của khóa học này là xây dựng nền tảng cho việc học tiếng Anh của học sinh. Vì lớn hơn các bạn học sinh nhỏ tuổi, khả năng học từ vựng và ngữ pháp của các em sẽ tốt hơn những học sinh nhỏ tuổi. Giáo trình bao gồm những nội dung phù hợp hơn cho những trải nghiệm hằng ngày của các em.

 

Ở cấp độ này học viên sẽ học đủ những từ vựng cơ bản để nói về những thói quen hằng ngày của mình hoặc những người khác. Các em sẽ học cách chia sẻ thông tin của bản thân, cách viết và đọc những đoạn văn đơn giản và trả lời những câu hỏi về bản thân. Các em sẽ bắt đầu có thể nói về tương lai và quá khứ, điều này sẽ được củng cố và mở rộng ở cấp độ tiếp theo.

CEFR map Teens 1 VER2.jpg
Tìm hiểu thêm khóa học dành cho học sinh thiếu niên >>

GLC Adults (trên 18 tuổi)

Adult 1.png

Cấp độ bắt đầu 

Giáo trình:

New English File Beginner

Ở cấp độ này học viên sẽ học đủ những từ vựng cơ bản để nói về những thói quen hằng ngày của mình hoặc những người khác. Các em sẽ học cách chia sẻ thông tin của bản thân, cách viết và đọc những đoạn văn đơn giản và trả lời những câu hỏi về bản thân. Các em sẽ bắt đầu có thể nói về tương lai và quá khứ, điều này sẽ được củng cố và mở rộng ở cấp độ tiếp theo.

CEFR map Adults 1 VER2.jpg
Tìm hiểu thêm khóa học dành cho người lớn >>
paint streak.jpg

Sẳn sàng đăng ký hoặc muốn học thử miễn phí?

GLC Super Stars (4-6 tuổi)

bottom of page