top of page
GLC Home Learning FB Banner.jpg

Các video học tiếng Anh 
miễn phí và nhiều hơn thế nữa!

banner1.png
ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ 
NGAY BÂY GIỜ!

GLC Home Learning

Trang tự học tại nhà GLC là nền tảng học tập miễn phí trực tuyến được thiết kế đặc biệt cho học sinh của chúng tôi và cung cấp các đoạn phim, hoạt động vui để ôn tập và luyện tập các nội dung đã học trên lớp tại GLC. Mỗi bài học sẽ cung cấp nội dung liên quan trực tiếp đến các giáo trình Let's Go và Everybody Up, mang lại cho học sinh cơ hội củng cố các ngôn ngữ đã học một cách thoải mái tại nhà, theo tốc độ riêng của các em và cùng với sự hỗ trợ của gia đình. Bạn không phải là học sinh của GLC? Không sao cả, những bài học này là miễn phí cho tất các học sinh và có thể sử dụng như một công cụ độc lập để cải thiện khả năng tiếng Anh. Hãy mở trang tự học tại nhà GLC và bắt đầu học tập ngay bây giờ!

Speaking icon orange.jpg

Cải thiện kỹ năng nói và nghe.

project icon orange.jpg

Tham gia vào các dự án vui và đăng bài để đạt điểm GLC!

forum icon orange.jpg

Nhận được sự trợ giúp học tiếng Anh và làm bài tập về nhà trong diễn đàn của chúng tôi.

blog icon orange.jpg

Hãy luyện tập tiếng Anh với các bài đăng vui nhộn hàng tuần của chúng tôi.

paint streak.jpg

Các em đã sẵn sàng luyện tập tiếng Anh online chưa nào?

bottom of page